Smådyr

Behandling af smådyr:

Vi tilbyder både behandling på klinikken og hjemmet. De fleste ting kan klares ved et hjemmebesøg, men udvidede undersøgelser, operationer og undersøgelser i narkose foregår altid på klinikken. Det giver den bedste tryghed for dit dyr.

På klinikken foretager vi konsultationer og behandling af kæledyr (hund og kat):

  • Vaccination
  • Alm sundhedsundersøgelse
  • Blodprøveanalyse
  • Kirurgi
  • Røntgenundersøgelse
  • Tandbehandling
  • Ultralydsundersøgelse
  • Aflivning

Vaccination af hund:

Hunde kan vaccineres mod en række sygdomme. De fleste hundevacciner er kombinationsvacciner, hvor man dermed vaccinerer mod flere sygdomme samtidig. Vi anvender en vaccine, der giver beskyttelse mod hundesygevirus, parvovirus, smitsom leverbetændelse, parainfluenza og leptospirose. Dette er en bred vaccine, der dækker de typiske sygdomme, man vaccinerer imod.

Såfremt hunden skal til udlandet, påkræves pas og rabiesvaccine (hundegalskab) (OBS der er 21 dages karantænetid før udrejse)

En vaccine virker ved, at hunden danner antistoffer som en reaktion på vaccinen, og derved er hunden beskyttet, såfremt den udsættes for smitte. Beskyttelsesgraden afhænger af niveauet af antistoffer. Dermed vil en vaccination ikke nødvendigvis sikre, at din hund ikke bliver syg, hvis den udsættes for smitte. Afhængig af smittepresset og hundens sundhedsstatus, kan hunden godt blive syg alligevel. Men sygdomsforløbet vil være mildere, end hvis den ikke var vaccineret.

Forud for vaccinationen, foretages et grundigt sundhedstjek af hunden. Dette er for at sikre at hunden er rask og dermed er i stand til at danne det bedst mulige antistofsvar.

Antistofmængden aftager med tiden, og dermed vil der være behov for regelmæssig boostervaccination. Der er forskel mellem vaccinerne, og varigheden af beskyttelse.

Hundesyge, Parvovirus og smitsom leverbetændelse: Gældende i 3 år

Leptospirose, Parainfluenza og Bordetella Bronchiseptica (Kennelhoste): Gældende i 1 år

Vi anbefaler årlig revaccination, specielt p.g.a Leptospirose, som hunden kan få ved kontakt med urin fra mus og rotter.

Hundehvalpen:

Bør have to vaccinationer, med 1 måneds interval.

De første uger efter fødslen, er hvalpen beskyttet af antistoffer, som den modtager gennem råmælken. Når hvalpen er 8-12 uger, gives 1. basisvaccination. 2. basisvaccination gives 1 måned herefter. Den sidste del af basisvaccinationen gives et år efter sidste hvalpevaccine.

Når hunden er voksen, er det mere individuelt, hvad den skal vaccineres imod. Derfor lægger vi et år efter hvalpevaccinen, i samråd med dig som ejer, en vaccinationsplan, som dækker lige præcis den enkelte hunds behov.

Da der er forskel på, hvor lang tid de forskellige vacciner dækker, tilpasser vi løbende den enkelte hunds behov for vaccine. Dermed sikrer vi, at hunden hele tiden er dækket bedst muligt mod de sygdomme, den risikerer at blive udsat for i sin hverdag.

Sundhedsundersøgelse:

Vi anbefaler et årligt sundhedstjek, og derudover ved ejerskifte, salg eller ved tegning af forsikring.

Ved den kliniske undersøgelse laver dyrlægen et grundigt tjek af bl.a tænder, øjne, ører, lymfeknuder, hud og pels.

Endvidere ser dyrlægen på hvordan hund/kat bevæger sig og der lyttes på hjertet og lungerne. Vi snakker endvidere sammen om hvordan din hund/kat fungerer i hverdagen, og om der er observeret ændringer, der evt. kunne være tidlige tegn på sygdom. Det kan f.eks være tandproblemer eller hjerteproblemer.

Blodprøveanalyse:

Vi råder over in-house blodprøveanalyseapparat og vil dermed i de fleste tilfælde kunne analysere straks.

Blodprøven er en af de mest alm. undersøgelsesmetoder. Den anvendes normalt i forbindelse med at dyrlægen forsøger at stille en diagnose, eller for at tjekke om behandlingen har den ønskede effekt.

Forud for bedøvelse(anæstesi), foretager vi en individuel vurdering af, om en blodprøve er nødvendig, for derved at reducere risikoen for komplikationer.

Kirurgi:

Vi tilbyder alle former for bløddels-kirurgi, bla. kastration, sterilisation, fjernelse af knuder, BOAS og meget andet.

BOAS:(Brachycephale (Kortsnudede) racer (fx Engelsk bulldog, Fransk bulldog og Mops) med forsnævrede luftveje)

En større australsk undersøgelse, bakket op af engelske specialister, fortæller os at mellem 80 og 90 procent af disse racer vil få en væsentligt bedre livskvalitet efter operationen (Det er vist at de to strukturer der har størst betydning for den besværede vejrtrækningen hos kortsnudede er næsen og den blødegane). Her oplever vi det samme, ejere fortæller os at hunden kan gå meget længere uden at stoppe op eller halse, kan lege med andre hunde og stadigt få vejret. Dagene efter operationen oplever mange at hunden bruger lang tid på at snuse, lugtesansen er opdaget. Vores vurdering er at alle opererede får en væsentligt forbedret livskvalitet.

Her hos os forløber operationen med minimalt stress for hunden. Vi har designet et forløb hvor du som ejer bliver hos hunden indtil lige før operationen og sidder sammen med hunden efter denne, og mens den vågner fra narkose, alt dette for at nedsætte stress for hunden.

Er du i tvivl om din kortsnudede hund kan få gavn af denne type operation vil vi gerne rådgive dig.

Røntgenundersøgelse:

Røntgenundersøgelse er et af vores vigtige diagnostiske hjælpemidler, og nogle gange kan ét billede fortælle hele historien, ved f.eks knoglebrud, fremmedlegeme i mave-tarmkanalen, ved undersøgelse af hjerte og lunger, tandlidelser mm.

Forud for en røntgenundersøgelse ser vi gerne, at alle dyr er fastende fra midnat. Det vil sige ingen mad, men gerne vand.

Vi foretager HD og AD røntgenundersøgelse på klinikken.

HD og AD Røntgenundersøgelser til DKK foretages af dyrlæge Tommy Blæhr.

Først bestiller man tid hos dyrlægen: Der kan bestilles tid på tlf.: 26176006.

Herefter købes en rekvisition hos DKK, via DKK´s  hjemmeside.

Hvor gammel skal hunden være?

Hunden skal være mindst 12 måneder gammel og for gigantracer 18 måneder gammel.

Hvordan foregår undersøgelsen?

  • Dyrlægen laver forud for røntgenundersøgelsen et identifikationstjek af hunden.
  • Hunden skal ifølge DKK´s regler være sederet (beroliget/bedøvet) under røntgenundersøgelsen. Når denne er færdig, får hunden modgift, så den vækkes.

Bedømmelse af billederne

Dyrlægen må ifølge Dansk Kennel Klubs regler ikke udtale sig om bedømmelsen af billederne før indsendelsen.

Dyrlæger ved Københavns Universitet foretager bedømmelsen af billederne

Tandbehandling:

Som mennesker, har dyr ligeledes behov for regelmæssigt eftersyn af deres tænder, og tandproblemer hos hund og kat har gennem de senere år, fået større fokus og er dermed et af vores fokusområder. Hunde og katte, der har problemer med tænder eller mundhule, oplever ofte forringet livskvalitet. Symptomerne er ofte snigende og kan være svære at opdage.

Tandrensning og udtrækning hos hund og kat:

Tandsten, tandkødsbetændelse og paradentose er nogle af de hyppigst forekommende diagnoser, vi stiller i forbindelse med det årlige sundhedseftersyn. Vi vurderer i den forbindelse, om der er behov for tandrensning og evt. udtrækninger.

Efter tandrensning/udtræk, kan du selv være med til at forebygge tandsten. Vi finder sammen den metode der er bedst for Jer.

Ultralydsundersøgelse:

Denne billeddiagnostiske metode, giver os mulighed for at undersøge, hvordan de enkelte organers tilstand er. Vi anvender typisk denne metode ved drægtighedsundersøgelsen eller ved livmoderbetændelsen.

For at opnå så god kontakt mellem organ og scanner, kan det være nødvendigt og klippe/barbere det område, der skal undersøges.

Aflivning:

Er dagen kommet hvor du/I skal sige farvel til Jeres hund eller kat, tilbyder vi ligeledes at komme hjem til dig/Jer, så I sammen kan sige farvel i vante og trygge omgivelser.Vi tilbyder at medtage hund/kat til kremering, såfremt dette ønskes.

Der er mulighed for kremering med urne.